Merkezin Amacı

Merkezde alkol'e spesifik farmakogenetik, farmakokinetik, klinik, deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar yapılması, eğitim faaliyetleri yürütülmesi, ulusal ve uluslar arası projeler yürütülmesi hedeflenmektedir.