Çalışma Alanları
 • Trafikte güvenli sürüş ve alkol ilişkisi,
 • Alkol ve minör metabolitlerine yönelik araştırmalar,
 • Alkol ile ilişkili ulusal farmakokinetik ve farmakogenetik çalışmalar,
 • Alkol ile ilişkili adli olaylarda Adli-Tıbbi değerlendirme ve bilirkişilik,
 • Mesleki uygulamalar ve alkol ilişkisi,
 • Alkol kullanımı sonrası ortaya çıkan davranışsal değişimler ve adli sonuçlar,
 • Alkol bağımlılığının bireysel ve toplumsal yönleri,
 • Alkol ve Sosyoloji,
 • Alkol ile ilgili yasa ve politikalar,
 • Alkol/ilaç ve benzeri kimyasalların birlikte kullanımın toksik sonuçları,
 • Alkol ve kronik hastalık ilişkilerinin değerlendirilmesi,
 • Alkol ve gebelikte istenmeyen etkiler (fetal alkol sendromu),
 • Alkol ve enerji içeceklerinin birlikte kullanımında ortaya çıkan sorunlar,