Genel Tanıtım

Sağlık üzerindeki sayısız olumsuz etkileri olan alkol kullanımı dünya ülkeleri genelinde gün geçtikçe artmakta ve toplumlar bunun doğurduğu yaygın toplumsal, mental ve emosyonel sonuçlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Psikiyatri, sosyoloji, psikoloji, halk sağlığı, adli tıp, dahili tıp, farmakoloji, toksikoloji gibi pek çok bilim dalının ortak konusu olan alkol, adli bilimler içerisinde de önemli bir yere sahiptir.

Alkol ve alkole bağlı sorunlarla mücadelede toplumun her kesimin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda da Üniversitelerin gerek araştırma gerekse eğitim konusundaki sorumluluğu kaçınılmazdır.

Dünyada çok sayıda örneği bulunan alkol araştırma merkezlerinde ulusal ve uluslar arası multidisipliner çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yürütülmekte, önleme ve terapi yöntemleri belirlenmekte, sosyal strateji ve politikalar belirlenmekte, tıp, hukuk, eğitim vb. bir çok alanda aktif projeler yürütülmekte ve global bir sorun olan alkol ile ilişkili sorunlarla mücadelede alkol araştırma merkezleri önemli rol oynamaktadır.
Üniversitemiz bünyesinde kurulan Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi ülkemizde bu konuda kurulmuş olan ilk merkez özelliğini taşımaktadır. Merkezimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.03.2013 tarih ve 1534-7208 sayılı yazısı ile kurulması uygun görülmüş ve 17.04.2013 tarih ve 28621 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aktif hale geçmiştir.

Merkez müdürlüğüne Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer 21.11.2013 tarihinde müdür olarak atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesi içerisinde yer alan Adli Tıp binasında yer almakta ve  Adli Tıp Anabilim Dalı içerisindeki Adli Toksikoloji Laboratuvarları ile hizmet vermektedir.