Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi, psikiyatri, sosyoloji, psikoloji, halk sağlığı, adli tıp, dahili tıp, farmakoloji ve toksikoloji gibi pek çok bilim dalının ortak konusu olan alkolün, uluslararası ve ulusal ölçekte sosyal, psikolojik ve toksikolojik alanlarında toplumsal farkındalık sağlayarak, araştırma projeleri üreterek bilimsel yeniliklere ve işbirliklerine açık bir merkez olmayı görev edinmiştir.